Nobby CLASSIC nylonové vodítko 120cm / 10mm malina

X